Componența Consiliului Local

Componența Consiliului Local

Alexe Constantin
Cărbunaru Stela
Cernat Gheorghe
Diță Ileana
Dumitru Gheorghe
Enache Toma Enache
Gheorghe Vasile
Ghionoiu Adrian Valentin
Savu Adrian Gabriel
Stoica Constantin
Stoica Georgeta


Comisii de specialitate
1. Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism:
Ghionoiu Adrian Valentin
Alexe Constantin
Stoica Constantin
Savu Adrian Gabriel
Stoica Georgeta
2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport:
Alexe Constantin
Gheorghe Vasile
Cărbunaru Stela
3. Comisia pentru activități social culturale, culte, protecția mediului și turism:
Dumitru Gheorghe
Cernat Gheorghe
Diță Ileana

Hotarari nr 38-39 din 2017 – componenta consiliu local si comisii de specialitate