Dispoziții primar anul 2023

NUMĂRUL ŞI DATA EMITERII DISPOZIŢIEI DENUMIREA / OBIECTUL DISPOZIŢIEI CARACTER VEZI DISPOZIŢIA
134/08.08.2023 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal-Sarari, judetul Prahova. Normativ Dispozitia 134
133/04.08.2023 Dispozitie privind numirea doamnei…..ca functionar public definitiv ,in functia publica de executie de consilier investitii. Individual
132/28.07.2023 Dispozitie privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru d-na ……. Individual
131/20.07.2023 Dispozitie privind incetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi saau lichizi pentru d-na….. Individual
130/20.07.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 numitei …… Individual
129/20.07.2023 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova. Normativ Dispozitia 129
128/14.07.2023 Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru d-l…. Individual
127/04.07.2023 Dispozitie  privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova. Normativ Dispozitia 127
126/30.06.2023 Dispozitie privind aprobarea programului de inspectie fiscala. Normativ Dispozitia 126
125/29.06.2023 Dispozitie privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei…. Individual
124/15.05.2023 Dispozitie privind numirea unui curator pentru intimatul ….. Individual
123/15.05.2023 Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 95/23.05.2022 pentru reorganizarea,implementarea si mentinerea unui sistem de control intern managerial in unitatea administrative teritoriala comuna Predeal Sarari, judetul Prahova. Normativ Dispozitia 123
122/15.05.2023 Dispozitie privind desemnarea d-lui consilier ……….persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare incheiat cu OCPI Prahova Individual
121/15.05.2023 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova. Normativ Dispozitia 121
120/15.05.2023 Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al numitului ….asistent personal pentru persoana cu handicap grav… Individual
119/15.05.2023 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptive pentru obiectivul de investitie ,,Refacere 1 pod (peste raul Saratel) ,sat Vitioara de Sus ,comuna Predeal Sarari,,. Individual
118/15.05.2023 Dispozitie privind modificarea comisiei de receptive a bunurilor ,serviciilor si lucrarilor din cadrul primariei comunei Predeal Sarari, judetul Prahova. Individual
117/15.05.2023 Dispozitie  privind aprobarea transferului la cerere al functionarului public….din cadrul primariei Teisani, judetul Prahova la Primaria Predeal Sarari in functia publica de executie vacanta de Consilier (Registrul Agricol). Individual
116/15.05.2023 Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare de catre functionarii publici/personal contractual din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Predeal Sarari,judetul Prahova a zilei libere de 02.06.2023. Normativ Dispozitia 116
115/15.05.2023 Dispozitie privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei…. Individual
114/15.05.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 Individual
113/15.05.2023 Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al numitei….asistent personal pentru persoana cu handicap grav…. Individual
112/15.05.2023 Dispozitie privind organizarea comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului Individual
111/15.05.2023 Dispozitie privind mutarea domnului …..,functionar public de executie,grad professional superior,gradatia 5 in cadrul Compartimentului Urbanism,Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova Individual
110/15.05.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 numitei……pentru numita… Individual
109/18.05.2023 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal-Sarari, judetul Prahova. Normativ Dispozitia 109
108/16.05.2023 Dispozitie pentru completarea dispozitiei nr. 52 din 13 martie 2023 privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor pentru investitia ,,Reabilitare drumuri comunale si locale in comuna Predeal Sarari,Judetul Prahova,,. Normativl
107/15.05.2023 Dispozitie privind incetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi pentru … Individual
106/15.05.2023 Dispozitie privind incetarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 pentru… Individual
105/15.05.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 pentru …. Individual
104/11.05.2023 Dispozitie privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al ……. Individual
103/03.05.2023 Dispozitie privind stabilirea listei suplimentare pentru acordarea si distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare ,LOT 3,transa VI,Program POAD 2018-2021. Individual
102/27.04.2023 Dispozitie  privind stabilirea listelor initiale pentru acordarea si distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare, LOT 3,transa VI din cadrul Programului POAD 2018-2021. Individual
101/26.04.2023 Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Comunei Predeal -Sarari,judetul Prahova Normativ Dispozitia 101
100/26.04.2023 Dispozitie privind aprobarea transferului la cerere al functionarului public   …. Individual
99/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna… Individual
98/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
97/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
96/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
95/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
94/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
93/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
92/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna… Individual
91/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna… Individual
90/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna… Individual
89/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
88/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna… Individual
87/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna… Individual
86/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna… Individual
85/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
84/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna… Individual
83/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
82/26.04.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul… Individual
81/25.04.2023 Dispozitie privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei… Individual
80/25.04.2023 Dispozitie privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei… Individual
79/25.04.2023 Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sutinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru doamna… Individual
78/24.04.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 domnului… Individual
77/24.04.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit legii nr. 448/2006 doamnei… Individual
76/21.04.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit legii nr. 448/2006 domnului… Individual
75/20.04.2023 Dispozitia privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari… Normativ Dispozitia 75
73/18.04.2023 Dispozitie privind rectificarea Actului de Casatorie nr. 6 din 23.04.1983 privind pe… Individual
72/18.04.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 doamnei……. Individual
71/06.04.2023 Dispozitie privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor pt. obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiie in Scoala Gimnaziala Vitioara de Sus,comuna Predeal Sarari,jud. Prahova. Individual
70/05.04.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 doamnei… Individual
69/04.04.2023 Dispozitie privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitiva a domnului… Individual
68/31.03.2023 Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al domnului… Individual
67/29.03.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 doamnei… Individual
66/28.03.2023 Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare potrivit Legii nr. 448/2006 domnului… Individual
65/27.03.2023 Dispozitie privind promovarea in grad profesional principal a domnului…. Individual
64/27.03.2023 Dispozitie privind promovarea in grad profesional principal a doamnei….. Individual
63/27.03.2023 Dispozitie privind promovarea in grad profesional principal a domnului… Individual
62/27.03.2023 Dispozitie privind promovarea in grad profesional superior a doamnei… Individual
61/27.03.2023 Dispozitie privind constituirea unitatii de implementare si monitorizare  a proiectului privind obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala Vitioara de Sus, judetul Prahova,, aprobat pt. finantare in cadrul PNNR,COMPONENTA C10-Fondul Local. Individual
60/27.03.2023 Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 Individual
59/24.03.2023 Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie nr. 6 din 06.11.2010. Individual
58/24.03.2023 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal-Sarari,judetul Prahova. Normativ Dispozitia 58
57/23.03.2023 Dispozitie privind suspendarea raportului de serviciu al …. Individual
56/20.03.2023 Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii 277/2010. Individual
55/17.03.2023 Dispozitie privind rectificarea actului de nastere nr. 28din 05.04.1958. Individual
54/14.03.2023 Dispozitie  privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice unice vacante de consilier clasa I,grad professional debutant (URBANISM). Individual
53/13.03.2023 Dispozitie privind delegarea atributiilor secretarului general prevazute de art. 243,alin (1),lit. (a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019-Codul Administrativ, domnului …. Normativ Dispozitia 53
52/13.03.2023 Dispozitie privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor pentru investitia ,,Reabilitare drumuri comunale si locale in comuna Predeal Sarari, judetul Prahova,,. Normativ Dispozitia 52
51/09.03.2023 Dispozitie privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performantelor profesionale ale secretarului General al Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova. Individual
50/07.03.2023 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru…. Individual
49/07.03.2023 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru…. Individual
48/07.03.2023 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru…. Individual
47/07.03.2023 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru…. Individual
46/07.03.2023 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru…. Individual
45/07.03.2023 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru…. Individual
44/03.02.2023 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru…. Individual
43/07.03.2023 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru…. Individual
42/06.03.2023 Dispozitie privind modificarea cuantumului stimulentului educational,acordat sub forma de tichete sociale pt. gradinita precum si majorarea indicatoruui social de referinta (ISR) pentru….. Individual
41/03.03.2023 Dispozitie privind rectificarea Actului de deces nr. 31 din 10.12.2022…. Individual
40/03.03.2023 Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare celor detinute a functionarilor publici de executie din cadrul Primariei Predeal Sarari din data de 23.03.2023. Normativ Dispozitia 40
39/28.02.2023 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Predeal Sarari, judetul Prahova. Normativ Dispozitia 39
38/27.02.2023 Dispozitie privind incetarea ajutorului social ,conform Legii nr. 416/2001  pentru…. Individual
37/27.02.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006  pentru…. Individual
36/27.02.2023 Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabila cu completarea si transmiterea catre ANFP a instiintarii cu privier la organizarea unui concurs de recrutare,conf. Ordinului presedintelui ANFP nr. 530/04.08.2022 Individual
35/24.02.2023 Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru…. Individual
34/23.02.2023 Dispozitie privind desemnarea d.nei ….persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare incheiat cu OCPI Prahova. Individual
33/23.02.2023 Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova. Normativ Dispozitia 33
32/22.02.2023 Dispozitie privind incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav pt…. Individual
31/17.02.2023 Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru…. Individual
30/16.02.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit legii nr. 448/2006 pentru…. Individual
29/15.02.2023 Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi,a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi si energie electrica pentru…. Individual
28/15.02.2023 Dispozitia privind incetarea acordarii stimulentului educational ,sub forma de tichete sociale pt. gradinita conf. Legii nr. 248/2015 pentru…. Individual
27/15.02.2023 Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform legii nr. 277/2010 pentru…. Individual
26/15.02.2023 Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform legii nr. 277/2010 pentru…. Individual
25/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
24/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
23/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
22/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
21/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
20/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
19/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
18/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
17/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
16/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
15/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
14/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
13/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
12/03.02.2023 Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru…. Individual
11/31.01.2023 Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 Individual
10/30.01.2023 Dispozitie privind reconstituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul unitatii administrative-teritoriale Predeal Sarari Normativ Dispozitia 10
9/25.01.2023 Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare de catre functionarii publici/personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Predeal Sarari, a zilei libere de 23.01.2023. Normativ Dispozitia 9
8/20.01.2023 Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Predeal Sarari Normativ Dispozitia 8
7/06.01.2023 Dispozitie pentru constituirea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie Normativ Dispozitia 7
6/06.01.2023 Dispozitie privind numirea responsabilului pentru implementarea metodologiei -persoana din cadrul autoritatii/institutiei publice,care realizeaza activitatea de obtinere si analiza a informatiilor relevante privind incidentele  de integritate si propunere a masurilor de preveniresi/sau control Normativ Dispozitia 6
5/06.01.2023 Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare si  inventariere a bunurilor private cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau functiei publice in Primaria comunei Predeal Sarari Normativ Dispozitia 5
4/05.01.2023 Dispozitie privind alarmarea personalului in caz de urgenta, conducerea interventiei ,evacuarea lucratorilor, evacuarea bunurilor materiale, stingerea incendiilor si intreruperea instalatiilor utilitare Normativ Dispozitia 4
3/05.01.2023 Dispozitie privind desemnarea lucratorilor care vor lua masurile necesare in caz de pericol grav si iminent de accidentare Normativ Dispozitia 3
2/05.01.2023 Dispozitie privind desemnarea lucratorilor care aplica masuri de prim ajutor, constituirea punctului de prim ajutor si supravegherea starii de sanantate a lucratorilor Normativ Dispozitia 2
1/04.01.2023 Dispozitie privind convocare in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Predeal Sarari Normativ Dispozitia 1