Dispoziții primar anul 2023

Nr.DataDenumirea / Obiectul dispozitieiCaracterVezi dispozitia
19028.12.2023Dispozitie privind stabilirea modalitatii tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizatiilor pentru demnitari,precum si a salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Predeal Sarari incepand cu 1 ianuarie 2024.Individual
18927.12.2023Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare conform Legii nr. 448/2006 ,numitei….din comuna Predeal Sarari,judetul Prahova.Individual
18821.12.2023Dispozitie privind constituirea comisiei de casare /declasare a mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar din patrimonial comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.Individual
18720.12.2023Dispozitie privind desemnarea persoanei cu atributii in alocarea si gestionarea numerelor aferente chitantelor emise de comuna Predeal Sarari,judetul Prahova in anul 2024.Individual
18620.12.2023Dispozitie privind alocarea plajei de numere de inregistrare pt. compartimentul stare civila.NormativDescarcă
18519.12.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
18418.12.2023Dispozitie privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei…. in comuna Predeal-Sarari, judetul Prahova.Individual
18312.12.2023Dispozitie privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta domnului…..din comuna Predeal Sarari, judetul Prahova.Individual
18208.12.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova.NormativDescarcă
18107.12.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
18004.12.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
17922.11.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova.NormativDescarcă
17821.11.2023Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie ,familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in luna NOIEMBRIE anul 2023.NormativDescarcă
17720.11.2023Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare conform Legii nr. 448/2006 ,numitei….Individual
17613.11.2023Dispozitie privind individualizarea indemnizatiilor pentru demnitari,precum si a salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Predeal Sarari, incepand cu 1 ianuarie 2024.NormativDescarcă
17513.11.2023Dispozitie privind individualizarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Predeal Sarari, incepand cu luna noiembrie 2023.NormativDescarcă
17410.11.2023Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu probleme de arhiva si reconstituirea Comisiei de selectionare a documentelor din arhivaIndividual
17307.11.2023Dispozitie privind modificarea componentei unitatii de implementare si monitorizare a proiectului privind obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala Vitioara de Sus, comuna Predeal Sarari, judetul Prahova,, aprobat pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si rezilienta (PNNR), COMPONENTA C10-Fondul Local.Individual
17206.11.2023Dispozitie privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului din administrarea Consiliului Local al comunei Predeal Sarari, judetul Prahova pentru anul 2023.Individual
17030.10.2023Dispozitie privind desemnarea d-lui ……ca manager al activitatii de transport rutier in comuna Predeal-Sarari, judetul Prahova.Individual
16924.10.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 numitului…..din comuna Predeal Sarari, judetul Prahova.Individual
16823.10.2023Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare potrivit Legii nr. 448/2006 numitei …….din comuna Predeal Sarari,judetul Prahova.Individual
16720.10.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
16611.10.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 numitei ……Individual
16504.10.2023Dispozitie privind modificarea orelor de munca ,conf. Legii nr.416/2001 pt. numita…..Individual
16404.10.2023Dispozitie privind modificarea indemnizatiei lunare conform Legii nr. 448/2006 ,incepand cu data de 01.10.2023.NormativDescarcă
16304.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
16204.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.NormativDescarcă
16104.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
16004.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15904.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15804.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15704.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15604.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15504.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15404.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15304.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15204.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15104.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru domnul…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
15004.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
14904.10.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar pentru doamna…….asistent personal incepand cu 01.10.2023.Individual
14821.09.2023Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare potrivit Legii nr. 448/2006 numitului……Individual
14721.09.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
14619.09.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
14519.09.2023Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita.NormativDescarcă
14418.09.2023Dispozitie privind modificarea componentei comisie speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.Individual
14314.09.2023Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pt. numita ……..Individual
14211.09.2023Dispozitie privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Predeal Sarari in consiliul de Administratie la Scoala cu clasele I-VIII ,,Manastireanu Mihai,, Predeal Sarari pt. anul scolar 2023-2024Individual
14105.09.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Comunei Predeal-Sarari, judetul PrahovaNormativDescarcă
14031.08.2023Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare potivit Legii nr. 448/2006 numitului….Individual
13930.08.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul PrahovaNormativDescarcă
13824.08.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 numiteiIndividual
13723.08.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal-Sarari, judetul PrahovaNormativDescarcă
13623.08.2023Dispozitie privind constituire comisie de receptie pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare drumuri comunale si locale in Comuna Predeal Sarari, judetul PrahovaIndividual
13511.08.2023Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare de catre functionarii publici/personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Predeal Sarari,judetul Prahova a zilei libere de 14.08.2023NormativDescarcă
13408.08.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal-Sarari, judetul Prahova.Individual
13304.08.2023Dispozitie privind numirea doamnei…..ca functionar public definitiv ,in functia publica de executie de consilier investitii.Individual
13228.07.2023Dispozitie privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru d-na …….Individual
13120.07.2023Dispozitie privind incetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi saau lichizi pentru d-na…..Individual
13020.07.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 numitei ……Individual
12920.07.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
12814.07.2023Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru d-l….Individual
12704.07.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova.NormativDescarcă
12630.06.2023Dispozitie privind aprobarea programului de inspectie fiscala.NormativDescarcă
12529.06.2023Dispozitie privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei….Individual
12427.06.2023Dispozitie privind numirea unui curator pentru intimatul …..Individual
12326.06.2023Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 95/23.05.2022 pentru reorganizarea,implementarea si mentinerea unui sistem de control intern managerial in unitatea administrative teritoriala comuna Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
12222.06.2023Dispozitie privind desemnarea d-lui consilier ……….persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare incheiat cu OCPI Prahova.Individual
12122.06.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova.NormativDescarcă
12019.06.2023Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al numitului ….asistent personal pentru persoana cu handicap grav…Individual
11915.06.2023Dispozitie privind constituirea comisiei de receptive pentru obiectivul de investitie ,,Refacere 1 pod (peste raul Saratel) ,sat Vitioara de Sus ,comuna Predeal Sarari,,.Individual
11809.06.2023Dispozitie privind modificarea comisiei de receptive a bunurilor ,serviciilor si lucrarilor din cadrul primariei comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.Individual
11707.06.2023Dispozitie privind aprobarea transferului la cerere al functionarului public….din cadrul primariei Teisani, judetul Prahova la Primaria Predeal Sarari in functia publica de executie vacanta de Consilier (Registrul Agricol).Individual
11606.06.2023Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare de catre functionarii publici/personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Predeal Sarari,judetul Prahova a zilei libere de 02.06.2023.NormativDescarcă
11530.05.2023Dispozitie privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei….Individual
11429.05.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006Individual
11326.05.2023Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al numitei….asistent personal pentru persoana cu handicap grav….Individual
11224.05.2023Dispozitie privind organizarea comisiei de urbanism si amenajarea teritoriuluiIndividual
11124.05.2023Dispozitie privind mutarea domnului …..,functionar public de executie,grad professional superior,gradatia 5 in cadrul Compartimentului Urbanism,Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova.Individual
11018.05.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 numitei……pentru numita…Individual
10918.05.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal-Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
10816.05.2023Dispozitie pentru completarea dispozitiei nr. 52 din 13 martie 2023 privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor pentru investitia ,,Reabilitare drumuri comunale si locale in comuna Predeal Sarari,Judetul Prahova,,.Normativ
10715.05.2023Dispozitie privind incetarea suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi pentru ...Individual
10615.05.2023Dispozitie privind incetarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 pentru...Individual
10515.05.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 pentru ….Individual
10411.05.2023Dispozitie privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al …….Individual
10303.05.2023Dispozitie privind stabilirea listei suplimentare pentru acordarea si distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare ,LOT 3,transa VI,Program POAD 2018-2021.Individual
10227.04.2023Dispozitie privind stabilirea listelor initiale pentru acordarea si distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare, LOT 3,transa VI din cadrul Programului POAD 2018-2021.Individual
10126.04.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al Comunei Predeal -Sarari,judetul PrahovaNormativDescarcă
10026.04.2023Dispozitie privind aprobarea transferului la cerere al functionarului public ….Individual
9926.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna...Individual
9826.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
9726.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
9626.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
9526.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
9426.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
9326.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
9226.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna...Individual
9126.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna...Individual
9026.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna...Individual
8926.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
8826.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna...Individual
8726.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna...Individual
8626.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna...Individual
8526.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
8426.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna...Individual
8326.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
8226.04.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul...Individual
8125.04.2023Dispozitie privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei…Individual
8025.04.2023Dispozitie privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei…Individual
7925.04.2023Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sutinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru doamna…Individual
7824.04.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 domnului…Individual
7724.04.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit legii nr. 448/2006 doamnei…Individual
7621.04.2023Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare potrivit Legii nr. 448/2006 domnului…Individual
7520.04.2023Dispozitia privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari…NormativDescarcă
74
7318.04.2023Dispozitie privind rectificarea Actului de Casatorie nr. 6 din 23.04.1983 privind pe…Individual
7218.04.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 doamnei…….Individual
7106.04.2023Dispozitie privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor pt. obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiie in Scoala Gimnaziala Vitioara de Sus,comuna Predeal Sarari,jud. Prahova.Individual
7005.04.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 doamnei…Individual
6904.04.2023Dispozitie privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitiva a domnului…Individual
6831.03.2023Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al domnului…Individual
6729.03.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 doamnei…Individual
6628.03.2023Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare potrivit Legii nr. 448/2006 domnului…Individual
6527.03.2023Dispozitie privind promovarea in grad profesional principal a domnului….Individual
6427.03.2023Dispozitie privind promovarea in grad profesional principal a doamnei….Individual
6327.03.2023Dispozitie privind promovarea in grad profesional principal a domnului…Individual
6227.03.2023Dispozitie privind promovarea in grad profesional superior a doamnei…Individual
6127.03.2023Dispozitie privind constituirea unitatii de implementare si monitorizare a proiectului privind obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala Vitioara de Sus, judetul Prahova,, aprobat pt. finantare in cadrul PNNR,COMPONENTA C10-Fondul Local.Individual
6027.03.202Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010Individual
5924.03.2023Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie nr. 6 din 06.11.2010.Individual
5824.03.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Predeal-Sarari,judetul Prahova.NormativDescarcă
5723.03.2023Dispozitie privind suspendarea raportului de serviciu al ….Individual
5620.03.2023Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii 277/2010.Individual
5517.03.2023Dispozitie privind rectificarea actului de nastere nr. 28din 05.04.1958.Individual
5414.03.2023Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice unice vacante de consilier clasa I,grad professional debutant (URBANISM).Individual
5313.03.2023Dispozitie privind delegarea atributiilor secretarului general prevazute de art. 243,alin (1),lit. (a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019-Codul Administrativ, domnului ….NormativDescarcă
5213.03.2023Dispozitie privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor pentru investitia ,,Reabilitare drumuri comunale si locale in comuna Predeal Sarari, judetul Prahova,,.NormativDescarcă
5109.03.2023Dispozitie privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performantelor profesionale ale secretarului General al Comunei Predeal Sarari,judetul Prahova.Individual
5007.03.2023Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru….Individual
4907.03.2023Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru….Individual
4807.03.2023Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru….Individual
4707.03.2023Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru….Individual
4607.03.2023Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru….Individual
4507.03.2023Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru….Individual
4403.02.2023Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru….Individual
4307.03.2023Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului orelor de munca ,conform Legii nr. 416/2001 pentru….Individual
4206.03.2023Dispozitie privind modificarea cuantumului stimulentului educational,acordat sub forma de tichete sociale pt. gradinita precum si majorarea indicatoruui social de referinta (ISR) pentru….Individual
4103.03.2023Dispozitie privind rectificarea Actului de deces nr. 31 din 10.12.2022….Individual
4003.03.2023Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare celor detinute a functionarilor publici de executie din cadrul Primariei Predeal Sarari din data de 23.03.2023.NormativDescarcă
3928.02.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
3827.02.2023Dispozitie privind incetarea ajutorului social ,conform Legii nr. 416/2001 pentru….Individual
3727.02.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006 pentru….Individual
3627.02.2023Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabila cu completarea si transmiterea catre ANFP a instiintarii cu privier la organizarea unui concurs de recrutare,conf. Ordinului presedintelui ANFP nr. 530/04.08.2022Individual
3524.02.2023Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru….Individual
3423.02.2023Dispozitie privind desemnarea d.nei ….persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare incheiat cu OCPI Prahova.Individual
3323.02.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local al Comunei Predeal Sarari, judetul Prahova.NormativDescarcă
3222.02.2023Dispozitie privind incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav pt….Individual
3117.02.2023Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru….Individual
3016.02.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit legii nr. 448/2006 pentru….Individual
2915.02.2023Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi,a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi si energie electrica pentru….Individual
2815.02.2023Dispozitia privind incetarea acordarii stimulentului educational ,sub forma de tichete sociale pt. gradinita conf. Legii nr. 248/2015 pentru….Individual
2715.02.2023Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 pentru…Individual
2615.02.2023Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei conform legii nr. 277/2010 pentru….Individual
2503.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
2403.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
2303.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
2203.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
2103.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
2003.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
1903.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
1803.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
1703.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
1603.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
1503.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
1403.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
1303.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
1203.02.2023Dispozitie privind stabilirea salariului lunar de baza pentru….Individual
1131.01.2023Dispozitie privind acordarea unei indemnizatii lunare potrivit Legii nr. 448/2006Individual
1030.01.2023Dispozitie privind reconstituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul unitatii administrative-teritoriale Predeal SarariNormativDescarcă
925.01.2023Dispozitie privind stabilirea modalitatii de recuperare de catre functionarii publici/personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Predeal Sarari, a zilei libere de 23.01.2023.NormativDescarcă
820.01.2023Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Predeal SarariNormativDescarcă
706.01.2023Dispozitie pentru constituirea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptieNormativDescarcă
606.01.2023Dispozitie privind numirea responsabilului pentru implementarea metodologiei -persoana din cadrul autoritatii/institutiei publice,care realizeaza activitatea de obtinere si analiza a informatiilor relevante privind incidentele de integritate si propunere a masurilor de preveniresi/sau controlNormativDescarcă
506.01.2023Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor private cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau functiei publice in Primaria comunei Predeal SarariNormativDescarcă
405.01.2023Dispozitie privind alarmarea personalului in caz de urgenta, conducerea interventiei ,evacuarea lucratorilor, evacuarea bunurilor materiale, stingerea incendiilor si intreruperea instalatiilor utilitareNormativDescarcă
305.01.2023Dispozitie privind desemnarea lucratorilor care vor lua masurile necesare in caz de pericol grav si iminent de accidentareNormativDescarcă
205.01.2023Dispozitie privind desemnarea lucratorilor care aplica masuri de prim ajutor, constituirea punctului de prim ajutor si supravegherea starii de sanantate a lucratorilorNormativDescarcă
104.01.2023Dispozitie privind convocare in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Predeal SarariNormativDescarcă