Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: D-na Lupea Elena Steliana – consilier principal

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:

Luni – Joi, între orele: 07.15 – 15.45

Vineri, între orele: 07.15 – 13.15

Procedura de obtinere a informatiilor de interes public este postata pe site-ul institutiei la rubrica Informatii de interes public


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa – depasire termen legal
Reclamatie administrativa – raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport anual privind transparenta decizionala aferent anului 2022