Evidența hotărârilor autorității deliberative

2024

2023

2022

2021

2020

2019

HCL 62 – aprobarea rectificarii bugetului local
HCL 61 – aprobarea modificarii HCL 53
HCL 60 – modificarea organigramei si a statului de functii
HCL 59 – organizarea activitatii de paza comunala pentru anul 2020
HCL 58 – aprobarea numarului de asistenti sociali ai persoanelor cu handicap pt anul 2020
HCL 57 – aprobarea planului de lucrari de interes local
HCL 56 din 29.11.2019
HCL 55 din 29.11.2019
HCL 54 din 29.11.2019
HCL 53 din 29.11.2019
HCL nr 52 din 30.10.2019
HCL nr 51 din 30.10.2019
HCL nr 50 din 30.10.2019
HCL nr 49 din 30.10.2019
HCL nr 48 din 30.10.2019
HCL nr 47 din 30.10.2019
HCL nr 46 din 30.10.2019
HCL nr 45 din 27.09.2019
HCL nr 44 din 27.09.2019
HCL nr 43 din 27.09.2019
HCL nr 42 din 27.09.2019
HCL nr 41 din 27.09.2019
HCL nr 40 din 27.09.2019
HCL nr 39 din 27.09.2019
HCL nr 38 din 27.09.2019
HCL nr 37 din 30.08.2019
HCL nr 36 din 30.08.2019
HCL nr 35 din 30.08.2019
HCL nr 34 din 09.08.2019
HCL nr 33 din 09.08.2019
HCL nr 32 din 09.08.2019
HCL nr 31 din 09.08.2019
HCL nr 30 din 18.07.2019
HCL nr 29 din 18.07.2019
HCL nr 28 din 18.07.2019
HCL nr 27 din 18.07.2019
HCL nr 26 din 24.06.2019
HCL nr 25 din 24.06.2019
HCL nr 24 din 24.06.2019
HCL nr 23 din 15.05.2019
HCL nr 22 din 15.05.2019
HCL nr 21 din 15.05.2019
HCL nr 20 din 15.05.2019
HCL nr 19 din 18.04.2019
HCL nr 18 din 18.04.2019
HCL nr 17 din 28.03.2019
HCL nr 16 din 28.03.2019
HCL nr 15 din 28.03.2019
HCL nr 14 din 28.03.2019
HCL nr 13 din 28.03.2019
HCL nr 12 din 25.02.2019 – incetare durata mandat consilier local
HCL nr 11 din 25.02.2019 – modificarea art 1 din HCL 2/08.01.2019
HCL nr 10 din 25.02.2019 – aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019
HCL nr 9 din 25.02.2019 – modificarea organigramei si a statului de functii
HCL nr 8 din 25.02.2019 – aprobarea retelei de invatamant 2019-2020
HCL nr 7 din 25.02.2019 – casarea MF si a obiectelor de inventar
HCL nr 6 din 25.02.2019 – prelungire termen valabilitate PUG
HCL nr 5 din 21.01.2019 – stabilirea salariilor de baza incepand cu 01.01.2019
HCL nr 4 din 21.01.2019 – aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
HCL nr 3 din 08.01.2019 – aprobarea propunerii de acordare a calificativului performantelor profesionale individuale ale secretarului pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018
HCL nr 2 din 08.01.2019 – aprobarea utilizarii sumei de 60.000 lei din excedent 2018 pentru acoperirea temporara a golurilor de casa pentru sectiunea de functionare 2019
HCL nr 1 din 08.01.2019 – acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si de dezvoltare